Rozkład dnia - Przedszkole nr 5 im. Kubusia Puchatka w Sokołowie Podlaskim

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozkład dnia

O nas ...
ROZKŁAD DNIA DZIECI STARSZYCH

6:30 - 7:30

Pełnienie dziecięcych dyżurów.
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.
Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

7:30 - 8:30

Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe np. rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8:30 – 8:40

Przygotowanie do śniadania.

8:40 - 9:10

Śniadanie.

9:10 - 9:50

Zajęcia dydaktyczne w Sali lub ogrodzie.

9:50 - 11:30

Pobyt w ogrodzie, czynności samoobsługowe w szatni
(ubieranie się i rozbieranie), spacery i wycieczki, zabawa ruchowa.

11:30 - 12:00

Przygotowanie do obiadu.
Obiad.
Czynności samoobsługowe.

12:00 - 12:30

Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela.

12:30 - 14:00

Zabawy w kącikach zainteresowań.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14:00 - 14:15

Zabawa ruchowa.
Przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30

Podwieczorek.

14:30 - 16:30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie.
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

16:30 - 17:00

Przygotowanie do kolacji. Kolacja

17:00 - 17:30

Rozchodzenie się dzieci do domu.ROZKŁAD DNIA DZIECI MŁODSZYCH


6:30 - 7:30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7:30 - 8:30

Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe np. rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8:30 – 8:40

Przygotowanie do śniadania.

8:40 - 9:10

Śniadanie.

9:10 - 9:50

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą jako forma realizacji treści programowych.

9:50 - 11:30

Pobyt w ogrodzie, czynności samoobsługowe w szatni
(ubieranie się i rozbieranie), spacery i wycieczki, zabawa ruchowa.

11:30 - 12:00

Przygotowanie do obiadu.
Obiad.
Czynności samoobsługowe.

12:00 - 14:00

Leżakowanie.
Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub muzyki relaksacyjnej.

14:00 - 14:15

Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30

Podwieczorek.

14:30 - 16:30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie.
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

16:30 - 17:00

Przygotowanie do kolacji. Kolacja

17:00 - 17:30

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego